MENU
  • Memberi perkhidmatan pentadbiran yang cekap

  • Mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan awam untuk masyarakat setempat.

  • Mempertingkatkan perancangan pembangunan meliputi semua sektor ke tahap yang lebih tersusun dan mantap.

  • Mengadakan kemudahan asas yang cukup kepada penduduk-penduduk dalam kawasan pentadbiran.

  • Mengadakan kemudahan sosial dan rekreasi serta mengindahkan kawasan-kawasan.

  • Meningkatkan kualiti hidup penduduk dalam kawasan Majlis.

  • Menambah penyertaan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perniagaan selaras dengan Dasar Ekonomi Baru.