MENU

ydp1

Nama : Tuan Mohd Huzairil Nizam Bin Ibrahim
Jawatan : Yang Dipertua Majlis Daerah Marang
Agama : Islam
Umur : 45 Tahun
Negeri Lahir : Terengganu
Email : huzairil@terengganu.gov.my
Kewarganegaraan : Malaysia
Keturunan : Melayu

 

SEJARAH PERKHIDMATAN YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH MARANG

Bil

Jawatan

Tarikh Perkhidmatan

1

Penolong Pegawai Daerah,

Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Terengganu

Gred N3

22.04.2001

2

Penolong Pentadbir Tanah III, 

Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Terengganu

Gred N3

31.12.2001

3

Penolong Pengarah (Industri Kecil dan Sederhana) Unit

Perancang Ekonomi Negeri Terengganu

Gred N41

15.12.2002

4

Penolong Setiausaha Kerajaan (Pembangunan Industri dan

Pelancongan Negeri)

Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu

01.07.2006

5

Penolong Pegawai Daerah II, 

Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Terengganu

Gred N41

01/02/2010

6

Penolong Pentadbir Tanah 1,

Gred N44

01.01.2008

7

Setiausaha,

Majlis Daerah Hulu Terengganu

Gred N44

01.01.2009

8

Penolong Pegawai Kewangan Negeri 

Pejabat Perbendaharaan Negeri Terengganu

Gred N44

01.02.2010

9

Pengarah Perkhidmatan Perbandaran, 

Majlis Bandaraya Kuala Terengganu

Gred N44 memangku N48

01.05.2011

 

10

 

Timbalan Pengarah (Khidmat Pengurusan), 

Jabatan Pertanian Negeri Terengganu

Gred N44 memangku N52

01.01.2015

11

Timbalan Pengarah (Pengurusan) 

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu

Gred N48 memangku N52

  03.01.2016

 

 12

Pengurus Kanan Korporat 

Unit Transformasi Ekonomi Negeri Terengganu

Gred N48 memangku N52

                  05.09.2016
 13 Yang Dipertua Majlis Daerah Marang Gred N52                   16.01.2019