MENU

 img

Perkataan "Amalan Kami"
Menunjukkan kesungguhan kami mengamalkan konsep 5S
Bulatan Berbingkai
Menunjukkan Perpaduan dan Muafakat antara warga kerja MDM
Bulatan Bergigi
Memberi maksud semua proses 5S iaitu sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal dilaksanakan secara bersistematik dan berpandukan prinsip 5S
Melambangkan warga MDM sentiasa mengutamakan Keindahan Lanskap seiring dengan Kerancakan Pembangunan.
Warna Biru
Melambangkan kesejahteraan, professional dan sikap "Mesra Pelanggan"
Warna Biru Gelap
Melambangkan kematangan dalam membuat sebarang keputusan atau tindakan.
Anak Panah
Melambangkan pergerakkan kerja sentiasa mengikut landasan yang di tentukan.
Warna Koko
Melambangkan aktiviti pembangunan ekonomi dan infrastruktur

 

img img img img img

 

Sisih (Seiri)
Mengasingkan secara sistematik perkara yang tidak diperlukan.
Susun (Seiton)
Kemasan pejabat dengan secara bersistematik.
Sapu (Seiso)
Pembersihan dengan memantau persekitaran kerja.
Seragam (Seiketsu)
Penyeragaman di semua peringkat jabatan.
Sentiasa Amal (Shitsuke)
Mendisiplinkan diri dengan mengamalkan sistem ini secara berterusan sebagai habit dalam mewujudkan budaya kerja yang cemerlang.
Konsultan 5S - Perbadanan Produktiviti Negara (NPC)
Audit Luar 5S- Perbadanan Produktiviti Negara (NPC)