MENU

PREMIS -  PREMIS KOSONG YANG BOLEH DISEWA DIBAWAH SELIAAN MAJLIS DAERAH MARANG

LOKASI : BANDAR MARANG

NAMA PREMIS : PASAR BESAR BANDAR MARANG    
JENIS     : PETAK IKAN    
Bil. No. premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa 
1 6 KOSONG        300.00        100.00
2 17 KOSONG        300.00        100.00
3 21 KOSONG        300.00        100.00
         
JENIS     : PETAK AYAM/DAGING    
Bil. No. premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa 
1 5 KOSONG        300.00        100.00
2 6 KOSONG        300.00        100.00

 

LOKASI : BUKIT PAYONG

NAMA PREMIS : PASAR BARU BUKIT PAYONG    
JENIS   : PETAK IKAN    
Bil. No. premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa
 
1 8 KOSONG        480.00        160.00
2 9 KOSONG        480.00        160.00
3 15 KOSONG        480.00        160.00
NAMA PREMIS : PASAR BARU BUKIT PAYONG    
JENIS   : PETAK AYAM    
Bil. No. premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa 
1 6 KOSONG        480.00        160.00
2 7 KOSONG        480.00        160.00

LOKASI : WAKAF TAPAI

NAMA PREMIS : PASAR BARU PEKAN WAKAF TAPAI    
Bil. No. premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa 
1 1(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00
2 2(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00
3 3(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00
4 4(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00
5 5(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00
6 6(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00
7 7(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00
8 8(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00

LOKASI : PENGKALAN BERANGAN

NAMA PREMIS : BANGUNAN 4 UNIT 2 TINGKAT PENGKALAN BERANGAN
Bil. No.premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa 
1 2A KOSONG        750.00        250.00
2 3A KOSONG        750.00        250.00
3 4A KOSONG        750.00        250.00