MENU

Aktiviti

Tempoh

Maklumbalas kepada aduan awam kepada pelanggan tidak melebihi 3 hari

tidak melebihi 3 hari

Pembayaran kepada pembekal/kontraktor dengan dokumen yang lengkap tidak melebihi 14 hari bekerja

14 hari bekerja

Transaksi di kaunter bayaran tidak melebihi 10 minit

 tidak lebih 10 minit

Memproses permohonan lesen premis perniagaan/komposit tidak berisiko tinggi

tidak melebihi 1 hari bekerja

Memproses permohonan lesen premis perniagaan/komposit berisiko tinggi

tidak melebihi 30 hari bekerja

Kelulusan lesen iklan premis

tidak melebihi 15 hari bekerja

Kelulusan lesen penjaja pasar malam/sehari 

tidak melebihi 40 hari bekerja

Kelulusan permit kain rentang/banting 

tidak melebihi 30 minit

Kelulusan permit hiburan/karnival jualan tidak melebihi 40 hari bekerja

tidak melebihi 40 hari bekerja

Memproses permohonan pelan bangunan rumah kediaman sesebuah dalam tempoh 50 hari

50 hari

Memproses permohonan pelan bangunan 5 unit dan ke atas (kediaman, perniagaan dan bangunan awam) dalam tempoh 50 hari

50 hari

Proses pindahmilik pegangan diselesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja

7 hari bekerja

Proses permohonan sewa premis secara tawaran terus diselesaikan dalam tempoh 22 hari bekerja

22 hari bekerja

Proses permohonan sewa premis secara temuduga tidak melebihi 40 hari bekerja

40 hari bekerja

Penyelesaian bayaran kompaun berniaga tanpa lesen tidak melebihi 20 minit

tidak melebihi 20 minit

Penebusan sitaan tidak melebihi 30 minit

tidak melebihi 30 minit