MENU
  1. Mengurus, menyedia serta mengemaskini rekod-rekod perkhidmatan, data, personel, persaraan, cuti dan sebagainya yang berkaitan dengan perjawatan;
  2. Mengurus dan menyediakan penggunaan kad perakam waktu dan i-pejabat
  3. Mengurus urusan pencen kakitangan Majlis Daerah Marang.
  4. Mengurus dan menyelia pengurusan  tatatetib.