MENU

Terma Penggunaan Data Terbuka

DEFINISI

  • Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.
     
  • Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan.
     
  • Majlis Perbandaran Dungun akan mengambil bahagian di dalam menyumbang data kepada Portal Data Terbuka Sektor Awam Malaysia agar boleh dimanfaatkan oleh semua pengunjung.

PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat :-

Rujuk Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.
 http://www.data.gov.my.

 

Dataset Majlis Daerah Marang

 

Bil

Tajuk

Link

1

PERMOHONAN LESEN KOMPOSIT TIDAK BERISIKO TINGGI

permohonan_lesen_komposit_tidak_berisiko_tinggi_mdm.xlsx