MENU
  1. Merancang halatuju ICT MDM
  2. Merangka dan menjayakan program-program ICT
  3. Merancang dan melaksanakan penyelenggaraan perkakasan ICT
  4. Merangka serta membangunkan sistem ICT mengikut keperluan dan arahan dari semasa ke semasa
  5. Menguruskan pusat penyimpanan data digital ke server