MENU
  1. Menyediakan Senarai bangunan(rumah) bagi semua harta yang terletak di kawasan Majlis bagi tujuan Cukai Taksiran Am.
  2. Menyediakan Senarai Nilaian terhadap semua bangunan milik Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Badan-Badan Berkanun yang terletak di dalam kawasan Majlis bagi maksud Caruman Membantu Kadar.
  3. Menyediakan Kadar Peratus Cukai Taksiran setiap tahun bagi semua kawasan kadaran dan memanjangkan ke Pihak Berkuasa Negeri (PBN) untuk kelulusan.
  4. Menyedia, memeriksa dan mengesahkan laporan mengenai rumah runtuh, terbakar atau tidak layak didiami untuk dibatalkan dari Senarai Nilaian dan didalam kes rumah kosong untuk diberi rebat cukai taksiran atau remisi.
  5. Menguatkuasakan tindakan undang-undang bagi tuntutan cukai taksiran dan tunggakan Cukai Taksiran(CTA).
  6. Bertanggungjawab mendaftar maklumat terkini pegangan bercukai melalui Semakan di Pelbagai Agensi yang berkaitan dan mengemaskini di dalam sistem berkomputer.
  7. Mengemaskini rekod-rekod aras nilaian semasa atau ’tone of the list’ melalui Penilaian Semula yang dilakukan setiap lima (5) tahun jika mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri