MENU
  1. Mengurus harta-harta Majlis bagi sewaan bangunan, gerai dan pasar
  2. Membuat pemantauan tunggakan sewaan
  3. Merekod tanah - tanah milik Majlis sebagai aset tetap Majlis