MENU

Mekanikal

  1. Menyelenggara kenderaan milik Majlis Daerah Marang secara berkala
  2. Menyediakan laporan kerosakan dan menyenaraikan keperluan alat ganti kenderaan
  3. Mencatat dan mengemaskini penggunaan minyak kenderaan

Elektrikal

  1. Menerima dan menyiasat permohonan lampu awam di Daerah Marang.
  2. Menyiasat aduan awam berkaitan lampu awam dan bangunan milik Majlis Daerah Marang