MENU

 

 1. Merancang Projek-Projek Pembangunan Baru Dalam Kawasan MDM
  • Bangunan
  • Jalan
  • Longkang
  • Projek keindahan dan pelancongan
 2. Merancang Projek-Projek Penyelenggaraan Dalam Kawasan MDM
  • Bangunan
  • Jalan
  • Longkang
 3. Memohon Peruntukan Pembangunan Dengan Persekutuan Dan Negeri
 4. Melaksanakan Projek-Projek Pembangunan Dalam Kawasan MDM.
  • Kerja-kerja penyiasatan dan ukur
  • Penyediaan pelan-pelan projek pembangunan
  • Penyediaan dokumen Tender dan Sebutharga
  • Proses mengeluarkan dokumen Tender dan Sebuharga
  • Proses keputusan Tender dan Sebutharga
 5. Mengeluarkan arahan dan perlaksanaan kerja
 6. Pengawasan dan penyeliaan projek
 7. Pemprosesan bayaan.