MENU

1.0      OBJEKTIF  BAHAGIAN LANDSKAP

 • Membangunkan dan memperbaiki persekitaran kehidupan yang memenuhi keperluan sosial dan masyarakat selaras dengan pelaksanaan”Landscaping the Nation” dan Garis Panduan Landskap Negara.
 • Mengawal dan menyelia pembangunan landskap di bandar dan di luar bandar bagi mewujudkan suasana persekitaran yang hijau, menarik, selesa dan selamat.
 • Menggalakkan pembangunan landskap di kawasan yang berpotensi dalam aspek pelancongan untuk meningkatkan aktiviti ekonomi setempat.
 • Memastikan perancangan dan perlaksanaan landskap yang teratur, terpelihara dan sempurna.
 • Memastikan kemudahan rekreasi berfungsi dengan baik dan sempurna kepada penduduk.
 • Memastikan penyelenggaran landskap dan rekreasi yang teratur, sempurna dan berterusan.

 

2.0    FUNGSI BAHAGIAN LANDSKAP

 • Menyelaras dan menguruskan pembangunan landskap Majlis Daerah Marang selaras dengan polisi, dasar dan garis panduan landskap.
 • Menyelaras dan menyusun atur dan mengemaskini operasi harian unit-unit di bawah pentadbiran jabatan.
 • Memastikan garis panduan landskap yang lengkap, terkini, dan teratur digunapakai dalam keseluruhan aspek pentadbiran jabatan Landskap, Majlis Daerah Marang.
 • Mengenalpasti kawasan bagi perancangan dan perlaksanaan elemen Landskap dan rekreasi.
 • Merekabentuk, menyelenggara dan memilihara kawasan landskap dan rekreasi Majlis Daerah Marang
 • Memberi perkhidmatan peminjam dan sewaan pokok bunga hiasan serta rekabentuk hiasan pentas.